Shop

Arrow Right

My Cart

Arrow Right

Clever Human

February 24, 2023

Menulis cv untuk freelancer
Bagaimana menulipengalaman di cv jika kita seorang freelancer?
Job Seeker

Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak lain ya