Shop

Arrow Right

Real Akita

July 14, 2023

cari kerja
sumpah susah banget cari kerja ... terus dapet kerja capek juga ... ynag kasih semagat saya adalah pas gajianya
Jenjang Karir
Masalah di Pekerjaan

Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak lain ya